Beira mar io io, Beira mar ia iаBEIRA MARБЕЙРА МАРБЕРЕГ МОРЯ
Beira mar io io, Beira mar ia ia (2х)

Beira mar, beira mar
E de io io

Beira mar, beira mar
E de ia ia

бейра мар ё ё, бейра мар я я (x2)

бейра мар, бейра мар
э ди ё ё

бейра мар, бейра мар
э ди я я

Берег моря яяя, берег моря ёё

Берег моря, берег моря